Doelstelling

Ouders met kind

Stichting Zonnewende is een fonds dat een bijdrage verstrekt in de kosten van vakantie en recreatie aan kinderen tot en met 17 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking alsmede aan de gezinnen waartoe zij behoren.

Het gaat om gezinnen die van lage of minimale inkomsten rond moeten komen.